Onderwerp: Bezoek-historie

Zeepoort IJmond, kernpuntennotitie : tussenstand
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

De bedoeling van de kernpuntennotitie is om de minister informatie te bieden over het rijksbelang in het Zeepoort IJmond project. Dat project beoogt de capaciteit van de huidige zeetoegang bij IJmuiden te vergroten. De minister zal dan bepalen hoe de technische voorbereiding dient te verlopen en in welke mate er sprake zal zijn van Publiek Private Samenwerking (PPS). Er wordt een globaal totaal overzicht gegeven aangaande de studie die ten behoeve van de Trajectnota/MER wordt uitgevoerd en waarbij aspecten als economie, nautiek, milieu en kosten aan de orde komen.

 

Annotatie

18 p.
tab.

Naar boven