Onderwerp: Bezoek-historie

WadBos : ...brug tussen kennis en keuze...
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord Nederland (RWS, NN); Research Instituut voor Kennissystemen (RIKS); Resource Analysis (RA); Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM); Wl Delft Hydraulics : INFRAM; DHV; EDS; IWACO

 

Samenvatting

Folder over wat het systeem kan en voor wie het ontwikkeld is.

 

Annotatie

2 p.
ill.
Folder
WadBos is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat ontwikkeld in het kader van het Land Water Milieu informatietechnologieprogramma (LWI)
WadBos = BeleidsOnder-steunende Systeem voor de WADdenzee

Naar boven