Onderwerp: Bezoek-historie

De juiste keuze! : notitie Woudschoten : afwegingen bij het kiezen van andere contractvormen
Publicatiedatum:01-11-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Innovatief aanbesteden zal leiden tot een betere prijs/prestatieverhouding, tot meer innovatie en een betere benutting van kennis en ideeën. De Projectgroep Andere Contractvormen van Rijkswaterstaat heeft tijdens een drietal brainstormsessies een beeld geschetst hoe Rijkswaterstaat in de nabije toekomst marktpartijen verdergaand kan inschakelen, welke keuzen daarbij kunnen worden gemaakt en welke contractvormen ervoor in aanmerking komen. De aanbevelingen zijn opgenomen in deze notitie.

 

Annotatie

27 p.

Naar boven