Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van de wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger waddenkust
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR), K.S. Dijkema; Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek [(IBN-DLO)]; J.H. Bossinade, J. van den Bergs

 

Samenvatting

Probeert de hogere trendwaarde te verklaren uit het windklimaat. Na vaststelling van de windinvloed op het jaargemiddeld hoogwater (GHWJ) is met een eenvoudig model deze invloed rechtstreeks uit windwaarnemingen berekend in de vorm van een jaargemiddelde waarde voor de windopzet.

 

Annotatie

22 p.
fig., tab.
Nota Gran 1993-2009
IBN-rapport 049
Met lit. opg.
Met app.

Naar boven