Onderwerp: Bezoek-historie

Deltahoogte Kooiduinen
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Friesland (RWS, FR); D. van Sijp

 

Samenvatting

Aan de hand van de leidraad duinafslag van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is voor de Friese waddeneilanden de veiligheid van de zeereep onder superstormomstandigheden bepaald. De Kooiduinen zullen Deltasterk moeten zijn omdat deze de verbinding vormen tussen de zeereep langs de Noordzeekust en het Waddengebied en de westelijk gelegen bewoonde kern tegen inundatie dienen te beveiligen.

 

Annotatie

5 p.
fig., bijl.
Notitie ANW 86-2
Met lit. opg.

Naar boven