Onderwerp: Bezoek-historie

Wilhelminakanaal Tilburg achtergrondrapport verkeer en vervoer
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Om een verdere groei van het vervoer over water op het Wilhelminakanaal te realiseren hebben bedrijven in Tilburg te kennen gegeven behoefte te hebben aan de verruiming van het kanaal om grotere schepen in te zetten. Hiervoor zijn een aantal alternatieven ontwikkeld. De alternatieven kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het verkeer en vervoer op het kanaal en het daarmee verbonden landverkeer. Dit rapport geeft een overzicht van het beleidskader. Uit het beleidskader worden toetsingscriteria afgeleid, waarop de effecten beoordeeld zullen worden. Ook geeft het beleidskader randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp van het kanaal. Verder wordt er ingegaan op de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling tot 2015 voor het verkeer en vervoer op het Wilhelminakanaal. De verschillende alternatieven worden beschreven die effecten hebben op het verkeer en vervoer.

 

Annotatie

57 p.
ill.
Met lit. opg.

Naar boven