Onderwerp: Bezoek-historie

Zeepoort IJmond : effecten verdieping IJ-geul op slib- en larventransport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M.J.C. Rozemeijer, B. Hoogeboom, J. van der Linden

 

Samenvatting

Een verdieping van de IJ-geul zou de waterbeweging en daarmee het transport van zand slib en larven langs de Hollandse kust kunnen beïnvloeden. Het doel van deze studie is om deze effecten globaal in kaart te brengen.

 

Annotatie

34 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB-99.142X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Met lit. opg.

Naar boven