Onderwerp: Bezoek-historie

Productspecificatie AHN 2000 : Actueel Hoogtebestand Nederland
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), afd. TGM; opgest. door R.M. Heerd, E.A.C. Kuijlaars, M.P. Teeuw, R.J. van 't Zand

 

Samenvatting

Behandelt de beschreven specificaties van het AHN. Dit is gedaan voor zowel het basisbestand, waarin de oorspronkelijke, met laseraltimetrie gemeten, hoogtepunten bevinden, als voor de standaard afgeleide hoogteproducten, zoals bijvoorbeeld een digitaal hoogte model (DHM). Het doel van deze specificaties is enerzijds het informeren van de gebruikers , anderzijds leggen ze de kenmerken van en eisen vast, zodat een constante kwaliteit kan worden gegarandeerd.

 

Annotatie

23 p.
ill.
MD-TGM-2000-13

Naar boven