Onderwerp: Bezoek-historie

Knopen in netwerken : multimodale knooppunten - transferia
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Erik Kroon, Piet Riemens

 

Samenvatting

Doel van het project is meer samenhang aan te brengen in de situering, vormgeving van knooppunten in de verschillende vervoerssystemen op nationall niveau. Alle overstapplaatsen waarbij uitwisseling van verkeersmodaliteiten plaatsvindt worden daarbij beschouwd als knooppunten. Tevens is bij dit project betrokken de afronding van de pilot transferia. Deze vorm van overstappunten kan een plaats krijgen in een samenhangend netwerk.

 

Annotatie

9 p.
Documentnr.: KIN-P-00.001
Versie 1
SDB-nummer: Elementair 201
Digitale versie: DIA op sutrusr01, p:projecten/K.I.N./projectplan KIN

Naar boven