Onderwerp: Bezoek-historie

Eindnota WINBOS : instrumentarium waterhuishouding in 't Natte hart
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Hebbink, C. Breukers

 

Samenvatting

Het toekomstige waterkwantiteitsbeheer van het Natte Hart is verkend in het project "Waterhuishouding in het natte Hart". Als onderdeel daarvan heeft het RIZA WINBOS ontwikkeld, waarmee verschillende toekomstscenario's in beeld kunnen worden gebracht. WINBOS is verdeeld in een gebruikerslaag, een simulatielaag en een datalaag. In de gebruikerslaag kan een keuze worden gemaakt uit verschillende parameters, die op een pc-scherm worden aangegeven: zichtjaren (2000, 2025, 2050 of 2100), scenario's (klimaatscenario's en maatschappelijke ontwikkelingen) en waterhuishoudkundige maatregelen (beheers-, inrichtings-, en mitigerende maatregelen). De gebruiker kan een case samenstellen door met deze parameters een vraag te formuleren. In de sumulatielaag wordt de vraag beantwoord. In de datalaag zijn de gegevens opgeslagen die WINBOS nodig heeft voor de berekeningen. De gevolgen die de mogelijke toekomstscenario's kunnen hebben, worden voor het gebied in beeld gebracht.

 

Annotatie

107 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2000.030)
Op de titelpagina staat een foutief ISBN vermeld: 903653278
ISBN 9036953278

Naar boven