Onderwerp: Bezoek-historie

Verplaatsing mistsysteem Breda t.g.v. aanleg HSL : quick scan
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); H. Remeijn; W.H. Ravenschot

 

Samenvatting

Quick scan met betrekking tot het om te bouwen mistdetectie- en -waarschuwingssysteem nabij Breda t.g.v. de aanleg van de HSL Zuid, die gecombineerd wordt met een grootscheepse reconstructie en verbreding van RW16 (A16) in Noord-Brabant. De quick scan geeft inzicht in de te verwachten problemen, de mogelijke oplossingen en de wijze waarop een en ander gerealiseerd kan worden.

 

Annotatie

16 p.
Met lit. opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

Naar boven