Onderwerp: Bezoek-historie

Het landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Adequaat Communicatie-Adviseurs

 

Samenvatting

Geeft aan waarom het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS) wordt ingezet voor verkeers- en vervoersbeleid. Vervolgens wordt ingegaan op toekomstverkenningen. In het daarop volgende hoofdstuk komt aan de orde hoe het LMS werkt, gevolgd door informatie over de kwaliteit van het model. In het laatste hoofdstuk worden praktijkvoorbeelden gegeven.

 

Annotatie

15 p.
Ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Contactpersonen F. Hofman, R.J. Smit

Naar boven