Onderwerp: Bezoek-historie

Wegeninfo : periodiek wegen-informatiebulletin van de Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

red. R. Rohlfs (DWW), H. Kwint (AVV), R. Buiter; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Annotatie

Jrg. 1 (1984)- Jrg. 26 nr. 2 (2009)
Stopt in papieren vorm eind 2009, wordt digitaal per 01-01-2010

Naar boven