Onderwerp: Bezoek-historie

Zwin '94 experiment : meetopstelling en overzicht van alle meetresultaten
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Delft (TU Delft), Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Waterbouwkunde; P.J. Visser, M.J. Smit, D.W. Snip

 

Samenvatting

Op 6 en 7 oktober 1994 is door de TU Delft, in samenwerking met RWS en het Waterloopkundig Laboratorium, een grootschalig experiment uitgevoerd naar het proces van stroomgatgroei in een bezwijkende dijk. Het omvat twee proeven welke plaatsvonden in het natuurgebied Het Zwin bij Cadzand (Zeeuws-Vlaanderen). In dit rapport wordt een beschrijving van de meetopstelling en een compleet overzicht van alle beschikbare meetresultaten gegeven. Tevens worden de nog niet elders gepubliceerde meetgegevens gepresenteerd. Een overzicht van de inhoud van het Zwin '94 archief is opgenomen in dit raport.

 

Annotatie

53 p.
bijl., ill.
Rapportnr. 4-96
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Werkgroep C (Zandige Kusten) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) ; projectleider: A.P. de Looff (DWW), W.T. Bakker (TU Delft)

Naar boven