Onderwerp: Bezoek-historie

Zwerfvuil op de oevers van grote wateren
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting voor Toegepaste Landschapsecologie (STL); H. Ketelaar

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat wordt bij haar beheer van oevers van grote wateren geconfronteerd met de aanwezigheid van zwerfvuil. De verwijdering hiervan brengt de nodige financiële konsekwenties met zich mee. Doelstelling van het onderzoek is het verzamelen van gegevens m.b.t. het voorkomen van zwerfvuil en het formuleren van aanbevelingen voor de aanpak van en verder onderzoek naar dit probleem.

 

Annotatie

31 p.
ill. ; 30 cm
Rapport 90/04. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Water staat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven