Onderwerp: Bezoek-historie

Zuinig omgaan met granulaire grondstoffen : literatuur- en bronnenonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.H.W. van Veghel

 

Samenvatting

De Nederlandse overheid streeft er vanuit het milieubeleid en ontgrondingenbeleid naar om de hoeveelheid grondstoffen die wordt gebruikt door de bouw terug te dringen. In dat kader wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit te bewerkstelligen. Deze inventariserende studie is uitgevoerd om te bepalen welke initiatieven voor zuinig omgaan met granulaire grondstoffen reeds bestaan. Hiertoe is een enquete uitgevoerd, zijn deskundigen geinterviewd en is een selectie uit de relevante literatuur bestudeerd. De gevonden initiatieven worden ingedeeld op basis van de vijf vormen van zuinigheid: verlies beperken, bijvoorbeeld door milieuzorgmaatregelen, minder materiaal gebruiken, bijvoorbeeld door hoogwaardiger materiaal te gebruiken of constructies slimmer te maken of beter te berekenen, levensduur verlengen, hergebruik mogelijk maken, bijvoorbeeld door demontabel te bouwen, hoogwaardiger gebruik van materialen. De motivatie van de initiatieven is veelal constructie-technisch of economisch. De motivatie afvalpreventie is soms terug te vinden, de motivatie grondstofbesparing nog slechts zelden.

 

Annotatie

92 p.
ill.
In opdracht van RWS, DWW ; begeleidingscommissie J.W. Broers, P.M.C.B.M. Cools (voorzitter) [...et al].
W-DWW-94-538
Dit rapport is een werkdocument waarvan de resultaten zijn gebruikt voor een studie van DHV AIB b.v.

Naar boven