Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutbezwaar tengevolge van scheepsbewegingen bij schutsluizen me t onbeschermd grensvlak : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Annotatie

M1394. - Onderzoek uitgevoerd door A. Roelfzema, begeleid door P. van der Kuur. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD). - Met lit.opg.

Naar boven