Onderwerp: Bezoek-historie

Zandsluitingen : state of the art
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), van Rossum, 't Hart, Mulder]; [Struik, Lodder, Boeters

 

Samenvatting

In 1986 en 1987 zijn twee grote zandsluitingen uitgevoerd enéén kleinere in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Voorafgaande aan deze werken is onderzoek gedaan, tijdens de uitvoering zijn metingen verricht en na afloop zijn de sluitingen geevalueerd. De nota geeft van dit onderzoek, deze metingen en deze evaluatie een samenvattend overzicht. Het onderzoek en de evaluatie heeft een aantal nota's opgeleverd, die tussen 1984 en 1987 zijn verschenen. De belangrijkste daarvan zijn als deelnota's bij deze nota gevoegd. De hoofdnota beoogt deze nota's samen te vatten en toe te spitsen op ontwerp uitgangspunten voor toekomstige sluitingen.

 

Annotatie

309 p.
ill. ; 30 cm
BCZ-88-20.002. - Bijdragen zijn geleverd door: Aannemers- "Kombinatie#supplement Samengesteld in opdracht van Rijkswaterstaat nota
Rijkswaterstaat, Svasek Waterloopkundig Laboratorium (WL)

Naar boven