Onderwerp: Bezoek-historie

Zand-watermengselstromingen; wiskundig model terrasvormig stort : Bagt. 432 : het storten van zand onder water, 6
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.R. Mastbergen ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Samenvatting

In het rapport wordt een theoretisch, wiskundig model beschreven, dat een terrasvormig stort simuleert zowel boven- als onderwater. Het stort wordt hierbij geschematiseerd tot een aaneengesloten serie duinen, elk bestaande uit een terras, een stapje en een mengselsprong. Het model beschrijft het verloop van sedimentatie en erosie, bodemhelling, mengseldiepte, stroomsnelheid, zandtransporten nog een aantal andere grootheden van de mengselstroom, als functie van plaats en tijd en als functie van de in te voeren stortparameters, zoals korreldiameter en zandproduktie. Tevens kan de evenwichtshelling van het stort berekend worden, de helling waarbij geen netto erosie of sedimentatie optreedt. Bij de modellering is gebruik gemaakt van experimentele kennis, verkregen bij eerder uitgevoerde proeven met betrekking tot de stroming van zand- watermengsels op boven- en onderwaterstorts.

 

Annotatie

2 dl.
30 cm
In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratorium (WL), Technische Universiteit Delft (TU) en Grondmechanica Delft (GD). - Deel I hoofdrapport. - Deel II: handleiding computermodel [met floppy (IBM)]. - Z299

Naar boven