Onderwerp: Bezoek-historie

Zand-watermengselstromingen : het storten van zand onder water, 4 : verslag experimentele studie
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.R. Mastbergen en A. Bezuijen

 

Samenvatting

In het verslag wordt het experimentele onderzoek naar het gedrag van een zand-watermengselstroming onder water gerapporteerd en geanalyseerd. Zand-watermengselstromingen treden in de praktijk op bij het storten, klappen of spuiten van zand op land, in rivieren en meren en in zee, zoals bij de zandsluitingen in de Oosterschelde, gerealiseerd in 1986 en 1987 in het kader van de Compartimenteringswerken. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de fysische processen, die de sedimentatie van het zand uit de mengselstroom en de resulterende ontwikkeling van het zandlichaam bepalen. Dit inzicht kan vervolgens mogelijkheden openen deze processen in gunstige zin te beïnvloeden, wat betreft kosten en kwaliteit.

 

Annotatie

197 p.
bijl., ill.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), en de Combinatie Speurwerk Baggertechniek (CSB), waarin vertegenwoordigd de Amsterdamse Ballast, Boskalis, Ham en Volker Stevin
CO-284462/ 45. - Z216 / J376

Naar boven