Onderwerp: Bezoek-historie

Zand uit baggerspecie : scheidingsproef directie Oost-Nederland
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.G.J. Smeenk; De Klinker Milieu Adviesbureau

 

Samenvatting

Om vooraf inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het scheidingsproces van baggerspecie is door RWS Directie Oost-Nederland een scheidingsproef op grotere proefpartijen uitgevoerd. Hierbij worden de resultaten geanalyseerd en zijn conclusies getrokken met betrekking tot het scheidingsrendement, de hergebruiksmogelijkheden en de kosten van het scheiden van vervuilde baggerspecie op grote schaal.

 

Annotatie

43 p.
ill.
W-DWW-95-350. - Met lit.opg.
In opdracht van RWS, DWW, Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB) ; contactpersoon: A. van den Burg
Toegevoegd bestand is 2e dr. (1996)

Naar boven