Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopen- en struweelkartering : Gamerensche Waard 2000
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), L. Jans; A.S. Kers, B. van Gennip; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, RIZA

 

Samenvatting

Doel is het vastleggen van het ruimtelijke patroon van de vegetatiestructuur om zo de gevolgen voor de Maatgevende HoogWaterstanden te bepalen. Hiermee kan beoordeeld worden of de vergroting van de ruimte door de aanleg van de nevengeulen eventueel teniet gedaan wordt door de ontwikkeling van de vegetatie. Vastleggen van de ruimtelijke verdeling van de habitats in het gebied om zo de potenties voor diverse levensgemeenschappen en soorten in te kunnen schatten. Aanvullend is in 2000 ook een kartering van het bos en struweel uitgevoerd, om een beeld te krijgen van de huidige verspreiding van alle voorkomende houtige gewassen en waar zich in de toekomst bos of struweel gaat ontwikkelen.

 

Annotatie

17 p.
foto's, krt., tab.
MD-GAE-2000.47
In opdracht van Rijkswaterstaat, RIZA
Projectnummer 17821
Met lit.opg.

Naar boven