Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekarting Terschelling - Groene Strand 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:2000
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); H. Koppejan

 

Samenvatting

In het verleden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herstel van de natuurwaarden in Het Groene Strand. Het noordelijk gedeelte hiervan is vroeger door een dijkje van zee-invloed afgeschermd, hierdoor zijn de natuurwaarden in dit deel sterk achteruitgegaan. De conclusie van het onderzoek was dat het slechten van het dwarsdijkje waardoor de overstromingsfrequentie in dat deel wordt vergroot de meeste perspectieven biedt voor verhoging van de natuurwaarden. Tevens is de hoogte van de kade aan de wadzijde verlaagd, waardoor tijdens stormvloed het zeewater sneller en eerder het gebied instroomt. De herstelmaatregelen zijn uitgevoerd en in het noordelijk deel is tevens de afwatering aangepast, daarnaast is incidenteel plagwerk uitgevoerd. In een monitoringprogramma worden de ontwikkelingen gevolgd. De huidige kartering geeft de samenstelling van de vegetatie weer en hoe de verspreiding van de rode lijstsoorten verloopt. De belangrijkste zijn: stekende bies, rode bies en draadgentiaan.

 

Annotatie

41 p.
fig., bijl.
MD-GAE-2000.19
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), afdeling ANWP
Projectnummer 16511 (kartering) en 17761 (rapportage)
Met lit.opg.

Naar boven