Onderwerp: Bezoek-historie

AVI-bodemas
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Avi-bodemas (voorheen AVI-slak) vormt het vaste residu dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen of daarmee gellijkgesteld bedrijfs- of grofafval, dat tezamen met huishoudelijke afvalstoffen verbrand wordt in een Afval Verbrandingsinstallatie (AVI). Het bij verbranding vrijkomende vliegas en het rookgasreinigingsresidu mogen niet met de bodemas gemengd worden. Wordt onder andere toegepast in de wegenbouw als ophoogmateriaal.

 

Annotatie

4 p.
ill.
[Brochure]
(DWW wijzer nr. 10)
Productinfo wegenbouw
ISSN 09268618

Naar boven