Onderwerp: Bezoek-historie

Vermoeiingsonderzoek van asfalt
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

 

Samenvatting

Vermoeiing is het proces, waarbij in een materiaal als gevolg van herhaalde belastingen eerst (vrijwel onzichtbare) haarscheurtjes ontstaan, die vervolgens door de dan optredende spanningsconcentraties geleidelijk groter worden en zich in aantal uitbreiden. Ook in asfaltconstructies treedt, onder invloed van de door het verkeer uitgeoefende dynamische belastingen, vermoeiing van het materiaal op. Dit kan na verloop van tijd aanleiding geven tot scheurvorming. Het is dan ook van groot belang bij het ontwerp van een weg de levensduur in relatie tot vermoeiing van de toegepaste asfaltmengsels te kennen.

 

Annotatie

[Brochure] (DWW wijzer nr. 8)

Naar boven