Onderwerp: Bezoek-historie

Verduurzaamd hout in de waterbouw
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

 

Samenvatting

In de waterbouw is veel gebruik gemaakt van verduurzaamd hout, meestal Europees naaldhout. Vanuit milieuhygiënische oogpunt is de toepassing van verduurzaamd hout problematisch. De nu gangbare technieken zijn creosoteren en wolmaniseren. De creosoot-oliën bevatten veel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en de wolmanzouten zware metalen. In het proces van minimaliseren van de milieubelasting door verduurzaamd hout, zijn door de regelgevende overheid afspraken gemaakt met de branchevereniging. In deze wijzer worden andere methoden aangedragen die eveneens tot doel hebben het milieu te beschermen.

 

Annotatie

(Brochure) (DWW wijzer nr. 51)

Naar boven