Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 1998 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000/10000
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); H. Koppejan

 

Samenvatting

Het gekarteerde gebied omvat de begroeide buitendijkse gebieden.

 

Annotatie

84 p.
fig., bijl.
MD-GAE-2000-11
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectnummer: 11511

Naar boven