Onderwerp: Bezoek-historie

Retentie langs de IJssel : verkenning van waterstandsverlagende effecten op de IJssel door het aanleggen van retentiebekkens om een verhoging van de maatgevende hoogwaterstand te voorkomen
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Diana Kesselmans, Jasper Kroon

 

Annotatie

50 p.
bijl., fig., tab.
Verslag afstudeeropdracht in het kader van de opleiding Land, Water en Milieubeheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Begeleiders RWS, ON: Bart Wesseling (tevens opdrachtgever) en Rijn van Dixhoorn
Met lit. opg.

Naar boven