Onderwerp: Bezoek-historie

Nederland Rivierenland : nieuwe regels voor rivierbeheer
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Laat in zeer beknopte vorm zien wat rivierbeheer inhoudt en wat de wettelijke basis hiervan is. Geeft aan wanneer een toetsing noodzakelijk is bij bepaalde activiteiten in het rivierbed.

 

Annotatie

1 folder (6 p.)
foto's

Naar boven