Onderwerp: Bezoek-historie

Validatie keuringseisen klei voor bekleding van dijken met grasbedekking
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Grondmechanica Delft, Afdeling Geofysica

 

Samenvatting

Bij voorgaande deelonderzoek zijn relaties gevonden tussen de erosiegevoeligheid en doorlatendheid van klei in dijkbekledingen onder een graslandvegetatie en een aantal materiaalkarakteristieken. Er zijn voorlopige eisen voor klei opgesteld. Het onderhavige deelonderzoek behelst de validatie van de gevonden relaties en van de voorlopige eisen. Daartoe zijn de bodemstructuur in kleibekledingen en het erosiegedrag bestudeerd en de relevante materiaalkarakteristieken bepaald. Er is gezorgd voor een grote geografische spreiding van de onderzochte dijkbekledingen en voor kleisoorten met sterk uiteenlopende materiaalkarakteristieken. Het gehele onderzoek moet uitmonden in een eisenpakket voor de keuring van klei voor dijken.

 

Annotatie

22 p.
[63] p. bijl., ill. ; 30 cm
COW-project S-81.023. - Projectnr. CO-307 280/10. - Met lit.opg. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw (RWS, DWW)

Naar boven