Onderwerp: Bezoek-historie

Vaarwegdwarsprofielen met bermen : [bureaustudie]
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); M. van de Wal

 

Samenvatting

Gepresenteerd worden de resultaten van een literatuurstudie met betrekking tot de invloed van bermen op de scheeps-geïnduceerde belastingen. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen voor de stabiliteit van de verdedigingsconstructie. In appendix 2 wordt het Functioneel Ontwerp van de inplementatie van de formules voor bermen in het programma DIPRO beschreven.

 

Annotatie

IV, [78 p.]
fig., tab. ; 30 cm
Q903. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). - Met samenvatting en literatuuropgave

Naar boven