Onderwerp: Bezoek-historie

Twenthekanalen Zijkanaal : historisch overzicht opbouw kanaalbodem en relevante informatie
Publicatiedatum:14-12-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.G.A. Boumans ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat, Directie Overijssel (RWS, OV), Hoofdafdeling Waterhuishouding; J.C. van der Burg ; Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Hoofdafdeling Waterbouw

 

Samenvatting

Op aanwijzing van de werkgroep Beslibbing Twenthekanalen werd in verband met de voorbereiding van het kanaalproefvak km 6.200-km 8.050 op het Zijkanaal van de Twenthekanalen zoveel mogelijk historische informatie over de opbouw van de kanaalbodem verzameld. Gegevens over vroegere beslibbingen van de kanaalbodem, onderhoudsbaggerwerk in de loop van de tijd en andere relevante informatie over een aantal trajecten van het Zijkanaal en in het bijzonder over het uit te voeren kanaalbeslibbings-proef-trajekt km 6.200-km 8.050, werden in dit rapport vastgelegd.

 

Annotatie

20 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Nota WBA-R-90.057
Project C89.03/01

Naar boven