Onderwerp: Bezoek-historie

Modellering van de kansrijkdom van het biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Rijksuniversiteit Leiden, Centrum voor Milieukunde (CML); W.L.M. Tamis, M. van 't Zelfde, R. van Ek, J.P.M. Witte

 

Samenvatting

De modellering van herstel van natte en vochtige ecosystemen kan worden opgesplitst in hydrologisch herstel, herstel van standplaats, en herstel van de vegetatie (biotisch herstel). Het rapport richt zich op de modellering van de kansrijkdom voor biotisch herstel. Bij de modellering van biotisch herstel is aandacht besteed aan de ruimtelijke rangschikking van de flora in het verleden en heden, en de kenmerken van ecologische groepen ten aanzien van zaadverspreidingsvermogen en zaadbanken. Daarnaast is rekening gehouden met de bodemgeschiktheid en grondgebruik om biotische kansrijkdom kaarten te kunnen maken. De kennis is verwerkt in het model DEMNAT.

 

Annotatie

III, 64, [36] p.
fig., tab.
1 cd-rom
(CML-rapport ; 149)
(RIZA rapport ; 2000.039)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9036953375

Naar boven