Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie waterbodems : aanbod en bestemming van baggerspecie 1999-2010
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); L.L.M. Absil, T. Bakker

 

Annotatie

46 p.
fig., tab.
In opdracht van het Hoofdkantoor van de Waterstaat, directie Water
Met lit. opg.

Naar boven