Onderwerp: Bezoek-historie

De toepasbaarheid van alternatieve materialen in de wegenbouw : beoordeling resultaten CROW werkgroepen A1 t/m A5 op toepasbaarheid voor de Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Technisch Wetenschappelijk Stafbureau (TW)]

 

Samenvatting

De werkgroepen hebben zich beziggehouden met civieltechnisch onderzoek, gebruikmakend van bestaande milieuhygiënische randvoorwaarden. In deze nota zijn de milieuhygiënische aspecten in de beschouwing betrokken. Het doel van deze nota is de resultaten toe te spitsen op de specifieke Rijkswaterstaatswerken.

 

Annotatie

5 p.
30 cm TW-N-89-15. - CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Naar boven