Onderwerp: Bezoek-historie

Toeneming van de vervoerskosten door beperking van de vaarwegdiepte van de Hollandsche IJssel
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Vekeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Voor het goed bevaarbaar houden van vaarwegen moet er regelmatig gebaggerd worden. Daarbij blijkt het vaak erg moeilijk om geschikte plaatsen te vinden waar baggerspecie kan worden opgeslagen. Daarom, en uit financiële overwegingen, is het gewenst "zo zuinig mogelijk" te baggeren. Er zal daarbij een afweging gemaakt moeten worden tussen het belang van het op diepte houden van de vaarweg en ondermeer de kosten van het baggerwerk. Ook een kritische bezinning op de vereiste kielspeling is gewenst. Het laten verondiepen van een vaarweg leidt aan de ene kant tot vermindering van de baggerkosten maar aan de andere kant tot een toename van o.a. de vervoerskosten. Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de economische schade, in termen van een toename van de vervoerskosten, ten gevolge van verondieping van, in eerste instantie, de Hollandsche IJssel.

 

Annotatie

39 p.
tab., fig. ; 30 cm
Nota S 82.144. - In opdracht van Directie Benedenrivieren (BER).

Naar boven