Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden-Leeuwen 1993-1998
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Simons, C. Bakker, A. Sorber

 

Samenvatting

De evaluatie van de nevengeulprojecten Opijnen en Beneden-Leeuwen wordt beschreven op basis van de monitoringsgegevens die in de periode 1993 tot en met 1998 zijn verzameld. Na de algemene beschrijving van de aanleg, de doelen en verwachtingen ten aanzien van beide projecten worden de verschillende parameters gepresenteerd. Nadat het gebied is gekarakteriseerd door de abiotische ontwikkelingen en een korte beschrijving is gegeven van de vegetatie worden de aquatische organismen, macrofauna en vis behandeld. Deze groepen hebben naar verwachting het meeste profijt van nevengeulen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende vogelgroepen en amfibieën.

 

Annotatie

144 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2000.040)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953383

Naar boven