Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpak interne audits
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); R. Jongkind

 

Samenvatting

Audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de kwaliteitsactiviteiten en de resultaten hiervan overeenkomen met vastgelegde regelingen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht, alsmede geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen. In dit document wordt de aanpak van de interne audits bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat beschreven.

 

Annotatie

15 p.
Kenmerk: KW-2000-21

Naar boven