Onderwerp: Bezoek-historie

Regiotoets voor duurzaam-veilige wegcategorisering : deel 2 : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); J. van Minnen

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek naar de ervaringen met de categorisering. Veel wegbeheerders zijn gestart met de categorisering van het wegennet volgens de principes en eisen van een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Bij dit onderzoek is onder andere gekeken naar de gebruikte criteria, de toegepaste indeling, de gevolgde werkwijze en de gesignaleerde problemen.

 

Annotatie

117 p.
tab.
Rapport nr. R-2000-13
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS,AVV)
Projectbegeleiding P. van Vliet

Naar boven