Onderwerp: Bezoek-historie

Wegconcepten voor verkeersvernieuwing : op weg naar verkeersvernieuwing op het hoofdwegennet
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Mattieu Nuijten, Ingeborg Oostlander; Kernteam PVV, DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

VerkeersVernieuwing op het hoofdwegennet is analoog aan stadsvernieuwing in steden: de stad (het verkeer) wordt verbeterd binnen de bestaande ruimte. VerkeersVernieuwing kan plaats vinden door benuttingsmaatregelen te treffen die de functionaliteit van het hoofdwegennet verbeteren. Er zijn vier concepten onderscheiden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden toegepast doch die gezamenlijk ingezet tot de grootste effectiviteit leiden: flexibele rijbaanindeling; gezamenlijk operationeel verkeersmanagement; van wegkant naar in-car; spreiding in tijd.

 

Annotatie

24 p.
In het Kernteam PVV nemen deel: DGP, RWS NH, RWS AVV, RWS BD, RWS Voorlichting

Naar boven