Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de effecten van koelwaterlozingen op de visstand in het Rotterdamse havengebied
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.H. Hadderingh, G.H.F.M. van Aerssen, J. Kampem; KEMA, Power Generation and Sustainables; Aqua Terra Water en Bodem

 

Samenvatting

Koelwaterlozingen kunnen effect hebben op de visstand door opwarming van het ontvangende water. In vergunningen voor koelwaterlozingen worden eisen gesteld om de levensvoorwaarden van vissen te waarborgen. In het kader van vergunningverlening aan de Centrale Gallileïstraat (loost koelwater in de Keilehaven} en aan AKZO (loost koelwater in de Chemiehaven} wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH) een globaal beeld hebben van de visstand in beide havens. Als referentie voor deze opgewarmde havens is de visstand onderzocht in twee niet opgewarmde havens: de Vulcaanhaven en de IJsselhaven.

 

Annotatie

84 p.
ill.
99550665-KPS/MEC 00-6052
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectleider R.L.P. Lanters
Met lit. opg.

Naar boven