Onderwerp: Bezoek-historie

Gevoeligheidsanalyse verdelingsmodel NCP
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. Baart, L. Booster; WL Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In deze studie is onderzocht in hoeverre de ruimtelijke variabiliteit van omgevingsfactoren als temperatuur, DOC, diepte etc. invloed hebben op de modelresultaten van het NCP-Verdelingsmodel. Op grond van die gevoeligheidsanalyse is geanalyseerd of (en zo ja hoe) een indeling in deelgebieden wenselijk is. Op basis van de eerste resultaten is de doelstelling gaande het project bijgesteld en is tevens aandacht besteed aan een analyse van de modelopzet.

 

Annotatie

22 p.
ill.
Z3013
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Project leider R. Sonneveldt
Met lit. opg.

Naar boven