Onderwerp: Bezoek-historie

'De juiste richtlijn voor de juiste functie op de juiste plek .......' : onderzoek in opdracht van AVV inzake 'Richtlijnen rond de capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen bij solitaire functies in stedelijk gebied' : deelproject uit het AVV-CROW-project 'Voorbeeldige Fietsparkeervoorzieningen : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ineke Spapé, Egbert Kalle, Bart Christiaens; SOAB Adviseurs voor Woning en Leefomgeving

 

Samenvatting

Onderzocht wordt of de huidige richtlijnen rondom de capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen bij een aantal relevante functies nog voldoen. Zo dat niet het geval is, moeten de richtlijnen worden geactualiseerd, danwel uitgebreid zodat er nieuwe richtlijnen voor ontbrekende voorzieningen komen. Daarvoor is het noodzakelijk te beoordelen in hoeverre een verbreding naar andere grootheden en/of doelgroepen wenselijk en mogelijk is.

 

Annotatie

20 p.
ill.
Onderzoek in opdracht van RWS, AVV. - Projectbegeleiding B.I. van Schijndel

Naar boven