Onderwerp: Bezoek-historie

'Dynamisch Verkeersgedrag' : hoe kun je in dynamisch verkeersmanagement beter van gedragskundige kennis gebruik maken?
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS ,AVV); Ipe veling, Joris van 't Hoff, Pieter Miltenburg; Traffic Test

 

Samenvatting

Steeds meer wordt beseft dat bij verkeers- en vervoersmaatregelen in het algemeen en bij maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM) in het bijzonder rekening gehouden moet worden met de psychologie van de weggebruiker. Verkeersmanagement is niet alleen een kwestie van techniek en verkeerskundig inzicht, maar evenzeer van de gedragskunde. In dit document wordt een handreiking gegeven hoe je verkeersmanagement effectiever kunt maken door die gedragskunde in de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van verkeersmanagementmaatregelen te laten doorwerken.

 

Annotatie

70 p.

Naar boven