Onderwerp: Bezoek-historie

De informatiesector onderweg naar de toekomst
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Programmabureau Meetstrategie 2000+

 

Samenvatting

In dit document vindt u een voorstel tot vervolgactiviteiten op het programma Meetstrategie 2000+. Het voorstel dient om de resultaten van het programma Meetstrategie 2000+ in te bedden in de RWS-lijnorganisatie.

 

Annotatie

19 p.
ill.
(Rapport MS2000+ ; 2000.08)

Naar boven