Onderwerp: Bezoek-historie

Hoofdafdeling Wegen en Verkeer : jaarplan
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Annotatie

1999-

Naar boven