Onderwerp: Bezoek-historie

Golfbeweging en golfoploop bij stormvloeden in de westelijke Waddenzee voor de dijktracé's Afsluitdijk-Harlingen en Harlingen-Slachte, in verband met de verhoging hiervan
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Noord-Holland] (RWS, NH), Studiedienst Hoorn

 

Annotatie

10 p.
tab., bijl.
Nota 59.3, nr. 3
Omslagtitel: Beschouwing omtrent de golfbeweging op de Waddenzee voor de Friese kust : dijktracé: Afsluitdijk - Harlingen, Harlingen - Slachte

Naar boven