Onderwerp: Bezoek-historie

Milieurendement maatregelpakketten luchtkwaliteit
Publicatiedatum:21-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Beschrijft de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Geeft vervolgens een schatting van het totale effect van de pakketten. Voor de maatregelen ter verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit wordt in verband met de korte doorlooptijd van het project uitgegaan van het materiaal dat beschikbaar is. In deze studie komen diverse maatregelen naar voren en het effect op de stedelijke emissies en de luchtkwaliteit wordt berekend.

 

Annotatie

17 p.
graf.

Naar boven