Onderwerp: Bezoek-historie

Tussen water en land : perspectief voor oeverplanten in het Volkerak - Zoommeer : eindrapportage "Planten in de peiling"
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS; M. Tosserams, J. Th. Vulink, H. Coops

 

Samenvatting

Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de gevolgen van zout en begrazing op de helofytenontwikkeling in relatie tot peilbeheer, startte het RIZA, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland, in 1994 met het onderzoeksproject "Planten in de Peiling". De doelstelling van het project was het invullen van kennisleemtes met betrekking tot de toekomstige effecten van een fluctuerend peilverloop op de ontwikkeling van de oevervegetatie in het Volkerak-Zoommeer gedurende de periode 1994-1999. Dit rapport vormt het eindverslag van het onderzoeksproject "Planten in de Peiling" over de periode 1994-1999.

 

Annotatie

110 p.
ill.
(RIZA rapport ; 99.031)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
Projectleiding: S.A. de Jong, vanaf 1997: A.P.M.A. Vonck
ISBN 9036952557

Naar boven