Onderwerp: Bezoek-historie

De afsluiting van het Volkerak met behulp van caissons.
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)]

 

Samenvatting

De dam in het Volkerak vormt te samen met de dammen in de Zandkreek en in de Grevelingen een stelsel van secundaire dammen, waarvan de uitvoering noodzakelijk wordt geacht alvorens de hoofdafsluitingen in het Haringvliet, de Oosterschelde, het Veersche Gat en het Brouwerhavensche Gat kunnen worden uitgevoerd. Zo zouden de getijstromen in het Volkerak ontoelaatbaar toenemen, indien bij open Oosterschelde en afgesloten Grevelingen tot afsluiting van het Haringvliet zou worden overgegaan. Door afsluiting van het Haringvliet en het Volkerak zouden tevens de belangen van de zoetwaterhuishouding worden gediend.

 

Annotatie

212 p.
ill.
Met losse bijlagen

Naar boven